Aktivnosti Samostalnog sindikata u 2014.godini

Već duže vreme grad Beograd kao osnivač trpi pritiske da se smanji  broj zaposlenih u svim javnim preduzećima, pa tako i u BVK. Ukupna cifra koja se pominje je 1500...