Kategorija > Najnovije vesti

Aktivnosti samostalnog sindikata u 2015 godini

Aktivnosti samostalnog sindikata u cilјu pobolјšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih u JKP „BVK“ u 2015 godini: Rad na donošenju kolektivnog ugovora za javno komunalno preduzeće JKP „BVK“ Rad na izradi...