Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Od 4.septembra 2010.godine počela je primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (MOBINGA).Inače ovaj Zakon stupio je na snagu 26.maja,ali za njegovu primenu bilo je neophodno da ministar za rad...