Контакт

Adresa:  Kneza od Semberije 5a

PIB: 102187628

Matični broj: 17605275

Broj računa: 355-100-7729-43

Broj telefona: 243-4486, 244-7096

Faks: 244-7096

Web:  www.samostalnisindikatbvk.rs

e-mail adresa:
 samostalni.sindikat.bvk@gmail.com