O nama

Beogradsko radničko društvo svojim pravilima (usvojenim Januara meseca 1901.godine) utvrdilo je kao osnovna pitanja svoga delovanja zaštitu radničkih prava, i kao jedina Sindikalna centrala u Srbiji delovalo je do 1919.godine. Doprinos u postojanju i delovanju sindikata – današnje sindikalne organizacije više od sto godina dali su mnogi,znani i neznani zaposleni saradnici ,kolege i drugovi. Svojim radom i angažovanjem stvarali su sindikat koji danas ima oko 2 000 članova, čiji je osnovni cilj zaštita prava zaposlenih i kontinuirano poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja polazeći od specifičnosti poslova i uslova rada. Sindikalna organizacija samostalnog sindikata JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ u nadležnom Ministarstvu ,na osnovu Zakona o radnim odnosima i Posebnog Pravilnika o upisu i registraciji sindikata, registrovana je prvi put 1991.godine – do kada se registar vodio u Savezu samostalnih sindikata.Sindikalna organizacija upisana je u registar sindikata Ministarstva rada posebnim Rešenjem broj 110-00-72/91-02 od 23. Aprila 1991.godine,pod rednim brojem 690 ,sa maticnim brojem 17447475 / 06305237 i šifrom delatnosti 91200.