Sindikalna organizacija samostalnog sindikata JKP “BVK“ u tekućoj godini za svoje članove ima u ponudi po povoljnim uslovim

Strodni članci...