POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA KOMUNALNA PREDUZEĆA

Strodni članci...