Kategorija > Saopštenja

Naknada za priključenje na mrežu

Samostalni sindikat podneo je molbu Poslodavcu 02.03.2017. kojom je traženo da se radnicima JKP „Beogradskig vodovoda i kanalizacije“ omogući plaćanje naknade za priklјučenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u 60...

Saopštenje sindikata

Poštovane kolege, Poznata je svrha udruživanja radnika u sindikate . Uvek se zaležemo za bolje uslove rada, za povećanja standarda zaposlenih, poštovanja zakonskih normi. Danas se oglašavamo javnim saopštenjem da...

Dijagnostičari ili majstori

Kada izađu dva pamfleta od istog autora, a sadržajno potpuno u suprotnosti, mi ostajemo začuđeni. U pamfletu “ Da li ste znali“ piše se o nekim ogromnim nezakonitostima, a onda...