Kategorija > Aktivnosti

Poseta Nemačkom sindikatu ver.di

Krajem marta 2016. godine na inicijativu i u organizaciji Sindikata komunalaca Beograda, komunalne firme grada Beograda bile su u poseti najznačajnijem sindikatu Nemačke ver.di. Sindikat ver.di ima 2.000.000 članova i...

Aktivnosti samostalnog sindikata u 2015 godini

Aktivnosti samostalnog sindikata u cilјu pobolјšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih u JKP „BVK“ u 2015 godini: Rad na donošenju kolektivnog ugovora za javno komunalno preduzeće JKP „BVK“ Rad na izradi...

Aktivnosti Samostalnog sindikata u 2014.godini

Aktivnosti Samostalnog sindikata u 2014.godini

Već duže vreme grad Beograd kao osnivač trpi pritiske da se smanji  broj zaposlenih u svim javnim preduzećima, pa tako i u BVK. Ukupna cifra koja se pominje je 1500...