Kategorija > Najnovije vesti

Poseta Nemačkom sindikatu ver.di

Krajem marta 2016. godine na inicijativu i u organizaciji Sindikata komunalaca Beograda, komunalne firme grada Beograda bile su u poseti najznačajnijem sindikatu Nemačke ver.di. Sindikat ver.di ima 2.000.000 članova i...

Dijagnostičari ili majstori

Kada izađu dva pamfleta od istog autora, a sadržajno potpuno u suprotnosti, mi ostajemo začuđeni. U pamfletu “ Da li ste znali“ piše se o nekim ogromnim nezakonitostima, a onda...

Aktivnosti samostalnog sindikata u 2015 godini

Aktivnosti samostalnog sindikata u cilјu pobolјšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih u JKP „BVK“ u 2015 godini: Rad na donošenju kolektivnog ugovora za javno komunalno preduzeće JKP „BVK“ Rad na izradi...